หมวดสินค้า

หมวดสินค้า

GID001 : ชุดระบบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน Mini On Grid Solar Cell System 500W ช่วยลดค่าไฟฟ้าที่จ่ายต่อเดือนได้จริง

ชุดระบบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน Mini On Grid Solar Cell System 500W ช่วยลดค่าไฟฟ้าที่จ่ายต่อเดือนได้จริง   ชุดนี้สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณ 400-450w ต่อ1ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแสงแดด+อุณหภูมิทั่วไปโดยรอบ) ในที่นี้จะคำนวณให้ที่ 400w ต่อ1ชั่วโมง คิดเฉลี่ยแสงแดดต่อวัน วันละ5ชั่วโมง ตัวอย่างได้ดังนี้
  • 400Wx5 =2,000w ต่อ1วัน (2หน่วย1วัน)
  • 1หน่วย=5บาท ถ้า 2(หน่วย)x5=10บาท ต่อ1วัน
  • ถ้า30วัน=10บาท x30(วัน) =300 บาท ต่อ1เดือน
  • ถ้า12เดือน=300*(12เดือน)=3,600 บาท ต่อ1ปี
เฉลี่ยแล้วชุดนี้จะคืนทุนในการลงทุนประมาณ 5ปี กับอีก 3 เดือน คิดเป็นตัวเลขได้ดังนี้
  • 3,600 บาท x 5ปี = 18,000 บาท
  • 300บาท x 3เดือน = 900 บาท
  • รวมทั้งหมด = 18,900 บาท (เงินลงทุน 18,250)
ชุดสินค้าประกอบด้วย
  • 2 x Solar Panel 260W Poly-cycstalline    
  • 1 x On Grid Micro Inverter 500W            
             รับประกันสินค้าตามประเภทอุปกรณ์ในหน้าเว็บ  

ข้อมูลจำเพาะ

Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.
Menu