• Registered
 • Platinum

รายละเอียดสินค้า

 • โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมหน้าร้าน Posmaster standard Edition โปรแกรม POS ติดตั้งและสอนการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทั่วประเทศ
โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมหน้าร้าน Posmaster standard Edition โปรแกรม POS ติดตั้งและสอนการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทั่วประเทศ
 
รหัสสินค้า : POS001
ยี่ห้อ : Posmaster
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :5500.00 ฿
ราคาปกติ : 5900.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมหน้าร้าน Posmaster standard Edition โปรแกรม POS ติดตั้งและสอนการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทั่วประเทศ

>> เช็คสต๊อคสินค้า <<


DEMO สำหรับทดลองใช้งาน ดาวน์โหลด

คุณสมบัติโปรแกรมขายของหน้าร้าน Posmaster standard Edition

 1. โปรแกรม ขายหน้าร้าน สามารถรองรับระบบบาร์โค๊ด ออกรหัสบาร์โค๊ด ปรับรหัสบาร์โค๊ด สามารถพิมพ์สติกเกอร์ได้ในตัวโปรแกรม รองรับมาตรฐาน EAN13, Code128
 2. โปรแกรม Posmaster มีระบบ Login LogOut ด้วย username password และสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานได้
 3. โปรแกรม ขายของหน้าร้านมีระบบเปิดกะ ปิดกะ และรายงานสรุปปิดกะ เป็นเงินสด บัตรเครดิต ค้างชำระ เพื่อควบคุมการใช้เงินสดในลิ้นชักเก็บเงิน รองรับคำสั่งปิดลิ้นชักเก็บเงิน
 4. โปรแกรมหน้าร้านสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปแบบได้ กำหนดอัตราภาษีได้
 5. โปรแกรมขายของหน้าร้าน สามารถกำหนดการขายแบบมี vat หรือไม่มีvat
 6. โปรแกรม ขายหน้าร้าน มีระบบลูกหนี้ค้างชำระ ผ่อนชำระ มีระบบข้อมูลการชำระเงินของลูกหนี้พร้อมรายงานโดยสามารถกำหนดวงเงินชำระ และกำหนดเวลาการชำระเงินได้
 7. โปรแกรมหน้าร้านสามารถกำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็น สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้
 8. โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน สามารถตั้งระดับราคาได้ 5 ระดับ กำหนการใช้ระดับราคาให้ลูกค้าแต่ละรายได้
 9. โปรแกรมหน้าร้าน สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลการชำระเงินทั้งเงินสด บัตรเครดิตและค้างชำระได้
 10. โปรแกรมขายหน้าร้าน สามารถทำส่วนลดท้ายบิลได้ทั้งแบบ % และ บาท
 11. โปรแกรม POS master มีระบบคืนสินค้าหน้าร้านและยกเลิกใบเสร็จ
 12. โปรแกรมขายหน้าร้าน สามารถพักบิลเพื่อขายลูกค้ารายอื่นได้
 13. โปรแกรมมีระบบสต๊อกสินค้า รับเข้า ขายออก ปรับสต๊อกอัตโนมัติ มีระบบแจ้งเตือนกรณีสินค้าใกล้หมดสต๊อก
 14. โปรแกรมขายหน้าร้านมีระบบสำรองข้อมูล กู้คืนฐานข้อมูล
 15. โปรแกรมขายหน้าร้าน รองรับการขายสินค้าเป็นชุดเป็นแพ็คโดยสามารถกำหนดช่วงวันและเวลาได้
 16. โปรแกรมขายหน้าร้าน มีโปรแกรมจัดการ คำนวณแยกสินค้าเป็นหน่วยย่อยสำหรับสินค้าที่มีหลายขนาด
 17. โปรแกรม POS master มีรายงานการขาย กำไรขาดทุน สินค้าขายดี ใบตรวจนับสต๊อก รายงานข้อมูลลูกหนี้ ข้อมูลการใช้งาน
 18. โปรแกรมร้านค้า มีการวิเคราะห์กำไร ขาดทุน แยกตามสินค้า กลุ่มสินค้า ลูกค้า
 19. โปรแกรมหน้าร้าน มีรายงานการขายแยกตามใบเสร็จ สินค้า กลุ่มสินค้า ลูกค้า
 20. โปรแกรมขายหน้าร้าน มีระบบจัดการเอกสารซื้อ
 21.  โปรแกรมร้านค้า สามารถพิมพ์ใบเสนอราคาเพื่อเสนอรายการขายสินค้าได้
 22. โปรแกรมขายหน้าร้าน สามารถสร้างQueryข้อมูลส่งออกทางไฟล์Excel เพื่อประยุกต์ใช้งานได้

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ POS ภายนอก

 1. รองรับการใช้งาน customer display (DSP800) หน้าจอแสงราคา รายละเอียดสินค้า
 2. สามารถเชื่อมต่อ Receipt Printer จาก Printer ของ windows
 3. มีโปรแกรมรองรับการใช้งาน Portable stock counter
 4. สามารถเชื่อมต่อระบบ network ได้
 5. เชื่อมต่อลิ้นชักเก็บเงิน ได้ทั้ง Receipt Printer, Serial port(Com port)รวมถึงสามารถส่งคำสั่งเปิดลิ้นชักตามหมายเลข Port ที่ต้องการได้
 6. รองรับการใช้งานร่วมกับจอแบบTouch screen
 7. เชื่อมต่อLCD display ทาง Serial Port

หมายเหตุ: ไม่มีระบบบัญชีในตัว

แก้ไขล่าสุด :