• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > วิทยุสื่อสาร
 • WAK060
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดงSPENDER รุ่น D2452 กำลังส่ง 0.5 วัตต์ จำนวนช่องใช้งาน 80ช่อง ป้องกันการดักฟัง product icon
  2300.00 ฿
 • WAK054
  ขั้วต่อ เสาวิทยุสื่อสาร ขั้วต่อเสาสไลด์วิทยุสื่อสาร ขั้วต่อเสาสำหรับวิทยุสื่อสาร product icon
  150.00 ฿
 • WAK051
  หูฟัง วิทยุสื่อสาร Earpiecemic for T4500 FV300 T5420 T7150 (4-051MT) product icon
  350.00 ฿
 • WAK053
  หูฟัง วิทยุสื่อสาร Earpiece mic for Walkie Talkie Motorola FV300 FV500 FV600 FV700 FV750
  350.00 ฿
 • WAK057
  หูฟัง วิทยุสื่อสาร Headsets with Microphone for Motorola Walkie Talkie (with 2.5mm jack)
  200.00 ฿
 • WAK052
  หูฟัง วิทยุสื่อสาร D shape Earpiece for Moto Radio T289 T5100 T6530 MH230R FV500R FV300 MC220R T8
  390.00 ฿
 • WAK022
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดง HAMTEC รุ่น HT-R172 ความถี่ 245 MHz. กำลังส่ง 0.5 วัตต์ 80 ช่อง บันทึกช่องสถา product icon
  1950.00 ฿
 • WAK024
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดงFUJITEL FB-580 รุ่นใหม่ กำลังส่ง 5 วัตต์80 ช่องหลัก 50 CTSS (4000 ช่องย่อย) product icon
  2900.00 ฿
 • WAK025
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดงFUJITEL รุ่นFB-9 ความถี่ 245.0000-245.9875 MHzกำลังส่ง 5 วัตต์ (สูง) 1 วัตต์ product icon
  2900.00 ฿
 • WAK026
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดง HAMTEC รุ่น IC-200C ความถี่ 245.000MHz - 245.9875MHz กำลังส่ง 5 วัตต์(Hi), 1 product icon
  2900.00 ฿
 • WAK027
  วิทยุสื่อสาร เครื่องแดง Benison JB-3 ขนาดกำลังส่ง 3 วัตต์ 245MHz ช่องความถี่80ช่อง product icon
  2450.00 ฿
 • WAK028
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดง Benison JB-7 ขนาดกำลังส่ง 3 วัตต์ 245MHz ช่องความถี่80ช่อง product icon
  2500.00 ฿
 • WAK029
  วิทยุสื่อสาร เครื่องแดง Benison JB-9 ขนาดกำลังส่ง 3 วัตต์ 245MHz ช่องความถี่80ช่อง product icon
  2500.00 ฿
 • WAK032
  วิทยุสื่อสาร เครื่องแดง Benison V7 ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ 245MHz ช่องความถี่80ช่อง product icon
  3650.00 ฿
 • WAK033
  วิทยุสื่อสาร เครื่องแดง Benison V5 ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ 245MHz ช่องความถี่80ช่อง product icon
  3650.00 ฿
 • WAK037
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดง HAMTEC รุ่น HT-R171 ความถี่ 245 MHz. กำลังส่ง 5 วัตต์ 80 ช่อง ROBOT ขายดี สำห product icon
  3500.00 ฿
 • WAK040
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดง SPENDER รุ่นTC-245FMAความถี่ 245.0000 245.9875 MHz. กำลังส่ง 3 ระดับ Hi : 5 product icon
  4500.00 ฿
 • WAK041
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดง SPENDER รุ่น TC-245HA 80 ช่องหลัก 50 CTCSS (4000 ช่องย่อย) กำลังส่ง High 5 W. product icon
  3900.00 ฿
 • WAK042
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดง SPENDER รุ่นTC-245DX กำลังส่ง 5 Watts ระยะารใช้งาน 5 7 กิโลเมตร ** สำหรับประ product icon
  3000.00 ฿
 • WAK043
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดง SPENDER รุ่นTC-DI25 ความถี่ 245.000 - 245.9875MHz 80 ช่องหลัก 50 CTCSS DCS 2 product icon
  4500.00 ฿
 • WAK044
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดง SPENDER รุ่นTC-245G กำลังส่ง 5 วัตต์ พร้อมช่องใช้งาน 80 ช่อง ช่องย่อยจำนวน 50 product icon
  3900.00 ฿
 • WAK045
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดงALINCO รุ่นDR-245 PL กำลังส่ง 35วัตต์ ช่องความจำ 100 ช่อง+1 ช่องเรียกขานกำลังส product icon
  8900.00 ฿
 • WAK046
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดงICOM รุ่น IC-80FX ความถี่ 245.5000 - 245.9875MHz [80ช่องหลัก] กำลังส่ง hi 5w L product icon
  6990.00 ฿
 • WAK047
  วิทยุสื่อสารเครื่องแดง ALINCO รุ่นDJ-V245 กำลังส่ง 5 วัตต์ ระบบพิเศษป้องกันน้ำได้ &PTT Lock Auto Sca product icon
  5900.00 ฿