• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
 • COB001
  หลอดไฟ LED COB 3W E27 220V 330lm 3000K สีขาวอมเหลือง (50,000 ชั่วโมง)
  90.00 ฿
 • COB002
  หลอดไฟ LED COB 3W E27 220V 330lm 6000K สีขาว (50,000 ชั่วโมง)
  80.00 ฿
 • COB005
  หลอดไฟ LED COB 5W-MR16 12VDC 6000K สีขาว (สามารถปรับ Dimmer ได้ เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 20-40W 50,000 ชั่วโมง)
  150.00 ฿
 • COB007
  หลอดไฟ LED COB 5W E27 220V 6000K สีขาว (เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 40-50W มุมส่องสว่าง 90องศา 50,000 ชั่วโมง)
  90.00 ฿ จากราคา 150.00 ฿
 • COB008
  หลอดไฟ LED COB 3W-MR16 12VDC 6000K สีขาว (สามารถปรับ Dimmer ได้ เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 20-40W 50,000 ชั่วโมง)
  90.00 ฿
 • COB010
  หลอดไฟ LED COB 5W E27 220V 6000K แสงสีขาว (เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 40-50W มุมส่องสว่าง 90องศา 50,000 ชั่วโมง)
  120.00 ฿
 • COB011
  หลอดไฟ LED COB 3W-MR16 12VDC สีขาว (เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 15-30W) 50,000 ชั่วโมง
  150.00 ฿
 • COB013
  หลอดไฟ LED COB 5W-E27 220V 6000K สีขาว (เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 20-40W) 50,000 ชั่วโมง
  120.00 ฿
 • COB014
  หลอดไฟ LED COB 5W-MR16 220V 6000K สีขาว (เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 20-40W) 50,000 ชั่วโมง
  150.00 ฿
 • COB015
  หลอดไฟ LED COB 7W-E27 220V 6000K สีขาว (เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 40-60W) 50,000 ชั่วโมง
  120.00 ฿
 • COB016
  หลอดไฟ LED COB 7W-MR16 220V 6000K สีขาว (เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 40-60W) 50,000 ชั่วโมง
  120.00 ฿
 • COB009
  หลอดไฟ LED COB 3W-MR16 12VDC 3000K สีขาวอมเหลือง (สามารถปรับ Dimmer ได้ เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 20-40W 50,000 ชั่วโมง)
  100.00 ฿
  • 1