• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งแลป 0.0001g
 • HSD073
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 220g ความละเอียด 0.0001g รุ่น ATY
  34000.00 ฿
 • HSD074
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 220g ความละเอียด 0.0001g รุ่น ATX
  36000.00 ฿
 • HSD039
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4100g ความละเอียด 0.01g (จานชั่งน้ำหนัก 180mm) ร
  36200.00 ฿
 • HSD051
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 210g ความละเอียด 0.0001 (จานชั่งสแตนเลส 8.5cm) ย
  42000.00 ฿
 • HSD083
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 120g ความละเอียด 0.0001g ยี่ห้อ S
  43900.00 ฿
 • HSD084
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 220g ความละเอียด 0.0001g ยี่ห้อ S
  44900.00 ฿
 • HSD080
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 120g ความละเอียด 0.0001g ยี่ห้อ S
  49000.00 ฿
 • HSD081
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 220g ความละเอียด 0.0001g ยี่ห้อ S
  51000.00 ฿
 • HSD077
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 120g ความละเอียด 0.0001g รุ่น AUW
  61000.00 ฿
 • HSD082
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 320g ความละเอียด 0.0001g ยี่ห้อ S
  61000.00 ฿
 • HSD078
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 220g ความละเอียด 0.0001g รุ่น AUW
  62000.00 ฿
 • HSD079
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 320g ความละเอียด 0.0001g ยี่ห้อ S
  65000.00 ฿
 • HSD075
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 120g ความละเอียด 0.0001g รุ่น AUW
  69900.00 ฿
 • HSD076
  เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลตั้งโต๊ะ 220g ความละเอียด 0.0001g รุ่น AUW
  72900.00 ฿
  • 1