• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งแบบแขวน
 • BSH076
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5000kg ความละเอียด 2kg รุ่น JC II-5000 ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  17000.00 ฿
 • BSH091
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 10000kg ความละเอียด 5kg รุ่น JLT-10T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  32000.00 ฿
 • BSH080
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 150kg ความละเอียด 0.05kg รุ่น IDS807-150ยี่ห้อ SDS Series พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  6500.00 ฿
 • BSH099
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3000kg ความละเอียด 0.5kg รุ่น JC-3T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  17000.00 ฿
 • BSH096
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 600kg ความละเอียด 0.2kg รุ่น JC-600K ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  15000.00 ฿
 • BSH104
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 30000kg ความละเอียด 10kg รุ่น JC-30T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  78000.00 ฿
 • BSH101
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 10000kg ความละเอียด 5kg รุ่น JC-10T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  25000.00 ฿
 • BSH097
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1000kg ความละเอียด 0.5kg รุ่น JC-1T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  15800.00 ฿
 • BSH085
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2000kg ความละเอียด 0.5kg รุ่น IDS807-2T ยี่ห้อ SDS Series พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  8500.00 ฿
 • BSH084
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1000kg ความละเอียด 0.5kg รุ่น IDS807-1T ยี่ห้อ SDS Series พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  8500.00 ฿
 • BSH102
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15000kg ความละเอียด 5kg รุ่น JC-15T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  37000.00 ฿
 • BSH079
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 50kg ความละเอียด 0.02kg รุ่น IDS807-50 ยี่ห้อ SDS Series พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  6500.00 ฿
 • BSH089
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3000kg ความละเอียด 1kg รุ่น JLT-3T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  19000.00 ฿
 • BSH090
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5000kg ความละเอียด 2kg รุ่น JLT-5T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  22500.00 ฿
 • BSH092
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15000kg ความละเอียด 5kg รุ่น JLT-15T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  45000.00 ฿
 • BSH094
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 30000kg ความละเอียด 20kg รุ่น JLT-30T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  87000.00 ฿
 • BSH083
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 500kg ความละเอียด 0.2kg รุ่น IDS807-500 ยี่ห้อ SDS Series พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  7000.00 ฿
 • BSH086
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 600kg ความละเอียด 0.2kg รุ่น JLT-600 ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  16500.00 ฿
 • BSH087
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1000kg ความละเอียด 0.5kg รุ่น JLT-1T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  17500.00 ฿
 • BSH103
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20000kg ความละเอียด 10kg รุ่น JC-20T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  44000.00 ฿
 • BSH078
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15000kg ความละเอียด 5kg รุ่น JC II-15000 ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  33000.00 ฿
 • BSH075
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3000kg ความละเอียด 1kg รุ่น JC II-3000 ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  15500.00 ฿
 • BSH088
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2000kg ความละเอียด 0.5kg รุ่น JLT-2T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  18500.00 ฿
 • BSH098
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2000kg ความละเอียด 0.5kg รุ่น JC-2T ยี่ห้อ JADEVER พร้อมรีโมท (ไต้หวัน)
  16500.00 ฿