• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งนับจำนวน
 • NUM021
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน KC Counting Platform Scales 600Kg ความละเอียด 50g โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส 600x800mm ยี่ห้อ TSCALE(ไต้หวัน) product icon
  13500.00 ฿
 • NUM019
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน KC Counting Platform Scales 300Kg ความละเอียด 20g โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส 500x600mm ยี่ห้อ TSCALE(ไต้หวัน) product icon
  11500.00 ฿
 • NUM020
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน KC Counting Platform Scales 300Kg ความละเอียด 20g โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส 600x800mm ยี่ห้อ TSCALE(ไต้หวัน) product icon
  13300.00 ฿
 • NUM022
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน KC Counting Platform Scales 1000Kg ความละเอียด 200g โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส 1000x1000mm TSCALE (ไต้หวัน) product icon
  17000.00 ฿
 • NUM010
  เครื่องชั่งนับจำนวน 15Kg ความละเอียด1g รุ่น ACS-ZJ-15KG Counting Scales 15Kg/1G ขนาดถาดชั่ง 240x300mm product icon
  2600.00 ฿
 • NUM009
  เครื่องชั่งนับจำนวน 30Kg ความละเอียด2g ยี่ห้อ ANEX รุ่น ACS-ZS-30KG Counting Scales 30Kg/2G ขนาดถาดชั่ง 240x300mm product icon
  2600.00 ฿
 • NUM015
  เครื่องชั่งนับจำนวน 3000g ความละเอียด0.05g รุ่น PCH-3000 Counting Scales จานชั่งสแตนเลส 280x220mm พร้อม Port เชื่อมต่อ Lamp Tower product icon
  7200.00 ฿
 • NUM016
  เครื่องชั่งนับจำนวน 7500g ความละเอียด0.1g รุ่น PCH-7500 Counting Scales จานชั่งสแตนเลส 280x220mm พร้อม Port เชื่อมต่อ Lamp Tower product icon
  7200.00 ฿
 • NUM017
  เครื่องชั่งนับจำนวน 15kg ความละเอียด0.2g รุ่น PCH-15 Counting Scales จานชั่งสแตนเลส 280x220mm พร้อม Port เชื่อมต่อ Lamp Tower product icon
  7200.00 ฿
 • NUM018
  เครื่องชั่งนับจำนวน 30kg ความละเอียด0.5g รุ่น PCH-30 Counting Scales จานชั่งสแตนเลส 280x220mm พร้อม Port เชื่อมต่อ Lamp Tower product icon
  7200.00 ฿
 • NUM001
  เครื่องชั่งดิจิตอล ตาชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน JZA Electronic-weighing scale เครื่องชั่ง 30kg ความละเอียด 1g
  2800.00 ฿ จากราคา 3250.00 ฿
 • NUM002
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน KC Counting Platform Scales 60Kg ความละเอียด 10g โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส 400x500mm ยี่ห้อ TSCALE(ไต้หวัน) product icon
  9850.00 ฿
 • NUM003
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน KC Counting Platform Scales 100Kg ความละเอียด 10g โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส 400x500mm ยี่ห้อ TSCALE(ไต้หวัน) product icon
  10500.00 ฿
 • NUM004
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน KC Counting Platform Scales 150Kg ความละเอียด 10g โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส 400x500mm ยี่ห้อ TSCALE(ไต้หวัน) product icon
  11500.00 ฿
 • NUM005
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวนแบบตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ COUNTING SCALES 3kg ความละเอียด 0.1g จานสแตนเลส 230x300 mm product icon
  7590.00 ฿
 • NUM011
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ DRC Counting Scales 3kg ความละเอียด 0.1g จานสแตนเลส 218x260mm product icon
  4350.00 ฿
 • NUM012
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ DRC Counting Scales 6kg ความละเอียด 0.2g จานสแตนเลส 218x260mm product icon
  4350.00 ฿
 • NUM006
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวนแบบตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ COUNTING SCALES 6kg ความละเอียด 0.2g จานสแตนเลส 230x300 mm product icon
  7590.00 ฿
 • NUM013
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ DRC Counting Scales 15kg ความละเอียด 0.5g จานสแตนเลส 218x260mm product icon
  4350.00 ฿
 • NUM007
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวนแบบตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ COUNTING SCALES 15kg ความละเอียด 0.5g จานสแตนเลส 230x300 mm product icon
  7590.00 ฿
 • NUM014
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ DRC Counting Scales 30kg ความละเอียด 1g จานสแตนเลส 218x260mm product icon
  4350.00 ฿
 • NUM008
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวนแบบตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ COUNTING SCALES 30kg ความละเอียด 1g จานสแตนเลส 230x300 mm product icon
  7590.00 ฿
  • 1