• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์
 • PRR062
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 2000Kg ความละเอียด 200g ขนาดแท่นชั่ง 200x200cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-2020-2T (ไต้หวัน) product icon
  39000.00 ฿
 • PRR063
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 3000Kg ความละเอียด 500g ขนาดแท่นชั่ง 200x200cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-2020-3T (ไต้หวัน) product icon
  39000.00 ฿
 • PRR023
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 60X70cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT LB6070 product icon
  14000.00 ฿
 • PRR066
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์ 60kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701-PLCD (จีน) product icon
  15500.00 ฿
 • PRR067
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์ 100kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701-PLCD (จีน) product icon
  15500.00 ฿
 • PRR059
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 2000Kg ความละเอียด 200g ขนาดแท่นชั่ง 150x150cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1515-2T (ไต้หวัน) product icon
  30500.00 ฿
 • PRR057
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 3000Kg ความละเอียด 500g ขนาดแท่นชั่ง 120x120cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1212-3T (ไต้หวัน) product icon
  27500.00 ฿
 • PRR032
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น15Kg ความละเอียด 1g ขนาดแท่นชั่ง 30X40cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-3040-15KG (ไต้หวัน) product icon
  16000.00 ฿
 • PRR044
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60Kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 60x80cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-6080-60KG (ไต้หวัน) product icon
  21000.00 ฿
 • PRR041
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-5060-150KG (ไต้หวัน) product icon
  18000.00 ฿
 • PRR055
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 1000Kg ความละเอียด 100g ขนาดแท่นชั่ง 120x120cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1212-1T (ไต้หวัน) product icon
  27500.00 ฿
 • PRR058
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 1000Kg ความละเอียด 100g ขนาดแท่นชั่ง 150x150cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1515-1T (ไต้หวัน) product icon
  30500.00 ฿
 • PRR048
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 80x80cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-8080-150KG (ไต้หวัน) product icon
  23000.00 ฿
 • PRR047
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 60x80cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-6080-500KG (ไต้หวัน) product icon
  21000.00 ฿
 • PRR069
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์ 300kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701-PLCD (จีน) product icon
  18500.00 ฿
 • PRR045
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 60x80cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-6080-150KG (ไต้หวัน) product icon
  21000.00 ฿
 • PRR042
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-5060-300KG (ไต้หวัน) product icon
  18000.00 ฿
 • PRR040
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60Kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-5060-60KG (ไต้หวัน) product icon
  18000.00 ฿
 • PRR038
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-4050-150KG (ไต้หวัน) product icon
  17000.00 ฿
 • PRR036
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น30Kg ความละเอียด 2g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-4050-30KG (ไต้หวัน) product icon
  17000.00 ฿
 • PRR050
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 80x80cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-8080-500KG (ไต้หวัน) product icon
  23000.00 ฿
 • PRR051
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น750Kg ความละเอียด 100g ขนาดแท่นชั่ง 80x80cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-8080-750KG (ไต้หวัน) product icon
  23000.00 ฿
 • PRR070
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์ 500kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS701-PLCD (จีน) product icon
  18500.00 ฿
 • PRR060
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 3000Kg ความละเอียด 500g ขนาดแท่นชั่ง 150x150cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1515-3T (ไต้หวัน) product icon
  30500.00 ฿