• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก
 • BAL400
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น200kg ความละเอียด20g แท่นขนาด400x480mm รุ่น TCS-EC-200KG หน้าจอ XK3119L-A product icon
  4500.00 ฿
 • BAL402
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น100kg ความละเอียด20g แท่นขนาด400x480mm (ฐานรองขนาดใหญ่พิเศษ) รุ่น TCS-EC-100KG หน้าจอ XK3119L-A product icon
  4200.00 ฿
 • BAL056
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60kg ความละเอียด2g แท่นขนาด300x400mm รุ่นTZ1-60 มีความแม่นยำสูง แข็งแรง ทนทาน ราคาประหยัด
  4000.00 ฿ จากราคา 4200.00 ฿
 • BAL057
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น100kg ความละเอียด5g แท่นขนาด300x400mm รุ่นTZ1-100 มีความแม่นยำสูง แข็งแรง ทนทาน ราคาประหยัด product icon
  4000.00 ฿ จากราคา 4200.00 ฿
 • BAL054
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150kg ความละเอียด10g แท่นขนาด 400x500mm รุ่นTZ1-150 มีความแม่นยำสูง แข็งแรง ทนทาน ราคาประหยัด product icon
  4800.00 ฿ จากราคา 4950.00 ฿
 • BAL055
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300kg ความละเอียด20g แท่นขนาด450x550mm รุ่นTZ1-300 มีความแม่นยำสูง แข็งแรง ทนทาน ราคาประหยัด
  5600.00 ฿ จากราคา 5800.00 ฿
 • BAL065
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น600kg ความละเอียด50g แท่นขนาด 500x600mm รุ่นTZ1-600 มีความแม่นยำสูง แข็งแรง ทนทาน ราคาประหยัด
  7200.00 ฿
 • BAL110
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น600kg ความละเอียด50g แท่นขนาด 600x800mm รุ่นTZ1-600 มีความแม่นยำสูง แข็งแรง ทนทาน ราคาประหยัด
  7900.00 ฿
 • BAL122
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น30kg ความละเอียด5g แท่นขนาด300*400 mm รุ่นA12- EA3040
  5200.00 ฿
 • BAL322
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น30kg ความละเอียด5g แท่นขนาด300*400 mm รุ่นA12- EA3040
  4900.00 ฿
 • BAL123
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60kg ความละเอียด10g แท่นขนาด400*500 mm รุ่นA12-EA4050
  5600.00 ฿
 • BAL323
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60kg ความละเอียด10g แท่นขนาด400*500 mm รุ่นA12-EA4050
  5100.00 ฿
 • BAL124
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น100kg ความละเอียด10g แท่นขนาด400*500 mm รุ่นA12-EA4050
  5700.00 ฿
 • BAL324
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น100kg ความละเอียด10g แท่นขนาด400*500 mm รุ่นA12-EA4050
  5200.00 ฿
 • BAL136
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150kg ความละเอียด10g แท่นขนาด400*500 mm รุ่นA12-EA4050
  5900.00 ฿
 • BAL336
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150kg ความละเอียด10g แท่นขนาด400*500 mm รุ่นA12-EA4050
  5400.00 ฿
 • BAL137
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150kg ความละเอียด10g แท่นขนาด500*600 mm รุ่นA12-EA5060
  7500.00 ฿
 • BAL337
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150kg ความละเอียด10g แท่นขนาด500*600 mm รุ่นA12-EA5060
  7300.00 ฿
 • BAL138
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300kg ความละเอียด50g แท่นขนาด500*600 mm รุ่นA12-EA5060
  7500.00 ฿
 • BAL338
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300kg ความละเอียด50g แท่นขนาด500*600 mm รุ่นA12-EA5060
  7300.00 ฿
 • BAL139
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*700 mm รุ่นA12-PB6070
  8800.00 ฿
 • BAL339
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*700 mm รุ่นA12-PB6070
  8300.00 ฿
 • BAL140
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*700 mm รุ่น A12-PB6070
  8800.00 ฿
 • BAL340
  เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500kg ความละเอียด50g แท่นขนาด600*700 mm รุ่น A12-PB6070
  8300.00 ฿