• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น
 • NUM021
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน KC Counting Platform Scales 600Kg ความละเอียด 50g โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส 600x800mm ยี่ห้อ TSCALE(ไต้หวัน) product icon
  13500.00 ฿
 • NUM035
  เครื่องชั่งนับจำนวน 30kg ความละเอียด2g ขนาดแท่นชั่ง50x60cm.ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-30-5060 (เกาหลี)
  14500.00 ฿
 • NUM036
  เครื่องชั่งนับจำนวน 60kg ความละเอียด5g ขนาดแท่นชั่ง50x60cm.ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-60-5060 (เกาหลี)
  14500.00 ฿
 • NUM037
  เครื่องชั่งนับจำนวน 150kg ความละเอียด10g ขนาดแท่นชั่ง50x60cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-150-506 (เกาหลี) product icon
  14500.00 ฿
 • NUM038
  เครื่องชั่งนับจำนวน 300kg ความละเอียด10g ขนาดแท่นชั่ง50x60cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-300-5060 (เกาหลี)
  14500.00 ฿
 • NUM022
  เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน KC Counting Platform Scales 1000Kg ความละเอียด 200g โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส 1000x1000mm TSCALE (ไต้หวัน) product icon
  17000.00 ฿
 • NUM039
  เครื่องชั่งนับจำนวน 60kg ความละเอียด5g ขนาดแท่นชั่ง60x80cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-60-6080 (เกาหลี)
  17000.00 ฿
 • NUM040
  เครื่องชั่งนับจำนวน 150kg ความละเอียด10g ขนาดแท่นชั่ง60x80cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-150-6080 (เกาหลี)
  17000.00 ฿
 • NUM041
  เครื่องชั่งนับจำนวน 300kg ความละเอียด10g ขนาดแท่นชั่ง60x80cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-300-6080 (เกาหลี)
  17000.00 ฿
 • NUM042
  เครื่องชั่งนับจำนวน 500kg ความละเอียด50g ขนาดแท่นชั่ง60x80cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-500-6080 (เกาหลี) product icon
  17000.00 ฿
 • NUM043
  เครื่องชั่งนับจำนวน 150kg ความละเอียด10g ขนาดแท่นชั่ง80x80cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-150-8080 (เกาหลี) product icon
  19000.00 ฿
 • NUM044
  เครื่องชั่งนับจำนวน 300kg ความละเอียด10g ขนาดแท่นชั่ง80x80cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-300-8080 (เกาหลี) product icon
  19000.00 ฿
 • NUM045
  เครื่องชั่งนับจำนวน 500kg ความละเอียด50g ขนาดแท่นชั่ง80x80cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-500-8080 (เกาหลี) product icon
  19000.00 ฿
 • NUM046
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 500kg ความละเอียด50g ขนาดแท่นชั่ง100x100cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-500-1010 (เกาหลี) product icon
  22000.00 ฿
 • NUM047
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 1000kg ความละเอียด100g ขนาดแท่นชั่ง100x100cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-1T-1010 (เกาหลี) product icon
  22000.00 ฿
 • NUM048
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 2000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง100x100cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-2T-1010 (เกาหลี) product icon
  22000.00 ฿
 • NUM049
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 3000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง100x100cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-3T-1010 (เกาหลี) product icon
  22000.00 ฿
 • NUM050
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 500kg ความละเอียด50g ขนาดแท่นชั่ง120x120cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-500-1212 (เกาหลี) product icon
  23500.00 ฿
 • NUM051
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 1000kg ความละเอียด100g ขนาดแท่นชั่ง120x120cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-1T-1212 (เกาหลี) product icon
  23500.00 ฿
 • NUM052
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 2000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง120x120cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-2T-1212 (เกาหลี) product icon
  23500.00 ฿
 • NUM053
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 3000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง120x120cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-3T-1212 (เกาหลี) product icon
  23500.00 ฿
 • NUM054
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 500kg ความละเอียด50g ขนาดแท่นชั่ง150x150cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-500-1515 (เกาหลี) product icon
  25500.00 ฿
 • NUM055
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 1000kg ความละเอียด100g ขนาดแท่นชั่ง150x150cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-1T-1515 (เกาหลี) product icon
  25500.00 ฿
 • NUM056
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 2000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง150x150cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-2T-1515 (เกาหลี) product icon
  25500.00 ฿