• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เครื่องชั่งตั้งพื้นแบบมีเครื่องพิมพ์
 • PRR049
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 80x80cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-8080-300KG (ไต้หวัน) product icon
  23000.00 ฿
 • PRR050
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 80x80cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-8080-500KG (ไต้หวัน) product icon
  23000.00 ฿
 • PRR051
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น750Kg ความละเอียด 100g ขนาดแท่นชั่ง 80x80cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-8080-750KG (ไต้หวัน) product icon
  23000.00 ฿
 • PRR006
  เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมเครื่องพิมพ์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ AWENUE รุ่น AWPT FW1212 พิกัด 2000kg200g ขนาดแท่นชั่ง 1.2x1.2 เมตร
  21500.00 ฿
 • PRR009
  เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมเครื่องพิมพ์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ AWENUE รุ่น AWPT FM1212 พิกัด 2000kg200g ขนาดแท่นชั่ง 1.2x1.2 เมตร
  22500.00 ฿
 • PRR007
  เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมเครื่องพิมพ์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ AWENUE รุ่น AWPT FW1515 พิกัด 3000kg500g ขนาดแท่นชั่ง 1.5x1.5 เมตร
  23500.00 ฿
 • PRR052
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 1000Kg ความละเอียด 100g ขนาดแท่นชั่ง 100x100cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1010-1T (ไต้หวัน) product icon
  26500.00 ฿
 • PRR053
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 2000Kg ความละเอียด 200g ขนาดแท่นชั่ง 100x100cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1010-2T (ไต้หวัน) product icon
  26500.00 ฿
 • PRR054
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 3000Kg ความละเอียด 500g ขนาดแท่นชั่ง 100x100cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1010-3T (ไต้หวัน) product icon
  26500.00 ฿
 • PRR010
  เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมเครื่องพิมพ์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ AWENUE รุ่น AWPT FM1515 พิกัด 3000kg500g ขนาดแท่นชั่ง 1.5x1.5 เมตร
  24900.00 ฿
 • PRR011
  เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมเครื่องพิมพ์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ AWENUE รุ่น AWPT FM1515 พิกัด 5000kg500g ขนาดแท่นชั่ง 1.5x1.5 เมตร
  24900.00 ฿
 • PRR055
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 1000Kg ความละเอียด 100g ขนาดแท่นชั่ง 120x120cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1212-1T (ไต้หวัน) product icon
  27500.00 ฿
 • PRR056
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 2000Kg ความละเอียด 200g ขนาดแท่นชั่ง 120x120cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1212-2T (ไต้หวัน) product icon
  27500.00 ฿
 • PRR057
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 3000Kg ความละเอียด 500g ขนาดแท่นชั่ง 120x120cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1212-3T (ไต้หวัน) product icon
  27500.00 ฿
 • PRR001
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้นพร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว 150kg ความละเอียด20g ฐานอลูมิเนียมครอบสแตนเลสขนาด400x530mm NAGATA รุ่น PRR-302
  30000.00 ฿
 • PRR058
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 1000Kg ความละเอียด 100g ขนาดแท่นชั่ง 150x150cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1515-1T (ไต้หวัน) product icon
  30500.00 ฿
 • PRR059
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 2000Kg ความละเอียด 200g ขนาดแท่นชั่ง 150x150cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1515-2T (ไต้หวัน) product icon
  30500.00 ฿
 • PRR060
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 3000Kg ความละเอียด 500g ขนาดแท่นชั่ง 150x150cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-1515-3T (ไต้หวัน) product icon
  30500.00 ฿
 • PRR003
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้นพร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว 600kg ความละเอียด50g แท่นเหล็กเหนี่ยวครอบสแตนเลสขนาด600x800mm NAGATA รุ่น PRR-LB6080
  31500.00 ฿
 • PRR002
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้นพร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว 300kg ความละเอียด50g ฐานอลูมิเนียมครอบสแตนเลสขนาด450x600mm NAGATA รุ่น PRR-303
  32000.00 ฿
 • PRR004
  เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบวางพื้นพร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว 1000kg ความละเอียด100g ฐานเหล็กครอบสแตนเลสขนาด100x100cm NAGATA รุ่น PRR-PB1010
  37500.00 ฿
 • PRR061
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 1000Kg ความละเอียด 100g ขนาดแท่นชั่ง 200x200cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-2020-1T (ไต้หวัน) product icon
  39000.00 ฿
 • PRR062
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 2000Kg ความละเอียด 200g ขนาดแท่นชั่ง 200x200cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-2020-2T (ไต้หวัน) product icon
  39000.00 ฿
 • PRR063
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 3000Kg ความละเอียด 500g ขนาดแท่นชั่ง 200x200cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-2020-3T (ไต้หวัน) product icon
  39000.00 ฿