• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > สินค้ามาใหม่
 • LCS029
  อะไหล่เครื่องชั่ง หน้าจอเครื่องชั่ง Indicator เรืองแสง อินดิเคเตอร์ราคาประหยัด สีดำ ขนาดใหญ่ สูง 40mm รุ่น AE402 ยี่ห้อ ADAM product icon
  8800.00 ฿
 • LCS030
  อะไหล่เครื่องชั่ง หน้าจอเครื่องชั่ง Indicator เรืองแสง อินดิเคเตอร์ราคาประหยัด สีดำ สูง 20mm รุ่น GK-Series ยี่ห้อ ADAM product icon
  5700.00 ฿
 • LCS031
  อะไหล่เครื่องชั่ง หน้าจอเครื่องชั่ง OHAUS สีดำ Backlight สีขาว OHAUS ยี่ห้อ OHAUS รุ่น Defender 3000(T32XW) (อเมริกา) product icon
  13500.00 ฿
 • LCS032
  อะไหล่เครื่องชั่ง หน้าจอเครื่องชั่ง OHAUS สีดำ Backlight สีขาว OHAUS ยี่ห้อ OHAUS รุ่น Defender 3000(T31P) (อเมริกา) product icon
  6700.00 ฿
 • LCS033
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Shear Beam Loadcell 500Kg รุ่น SQB-500Kg ยี่ห้อ KELI product icon
  2500.00 ฿
 • LCS034
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Shear Beam Loadcell 1T รุ่น SQB-A-1T ยี่ห้อ KELI product icon
  2600.00 ฿
 • LCS035
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Shear Beam Loadcell 2T รุ่น SQB-A-2T ยี่ห้อ KELI product icon
  2700.00 ฿
 • LCS036
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Shear Beam Loadcell 2.5T รุ่น SQB-A-2.5T ยี่ห้อ KELI product icon
  2800.00 ฿
 • LCS037
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Shear Beam Loadcell 5T รุ่น SQB-A-5T ยี่ห้อ KELI product icon
  3000.00 ฿
 • LCS038
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Loadcell for Truck Scales (IP68) 30T รุ่น QS-A-30t ยี่ห้อ KELI product icon
  3200.00 ฿
 • LCS039
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Loadcell for Truck Scales (IP68) 40Tรุ่น QS-A-40t ยี่ห้อ KELI product icon
  3500.00 ฿
 • LCS040
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Alloy steel Loadcell (พร้อมขา 0.5t) รุ่น H8C-0.5t ยี่ห้อZEMIC product icon
  2550.00 ฿
 • LCS041
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Alloy steel Loadcell (พร้อมขา 1t) รุ่น H8C-1t ยี่ห้อ ZEMIC product icon
  2550.00 ฿
 • LCS042
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Alloy steel Loadcell (พร้อมขา 2) รุ่น H8C-2t ยี่ห้อ ZEMIC product icon
  2550.00 ฿
 • LCS043
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Alloy steel Loadcell (พร้อมขา 2.5t) รุ่น H8C-2.5t ยี่ห้อ ZEMIC product icon
  3200.00 ฿
 • LCS044
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Alloy steel Loadcell (พร้อมขา 5t) รุ่น H8C-5t ยี่ห้อ ZEMIC product icon
  3200.00 ฿
 • LCS045
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Alloy steel Loadcell (พร้อมขา 10t) รุ่น H8C-10t ยี่ห้อ ZEMIC product icon
  3800.00 ฿
 • LCS046
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Alloy steel Loadcell (พร้อมขา 0.5t) (สแตนเลส) รุ่น D8C-0.5t ยี่ห้อ ZEMIC product icon
  5400.00 ฿
 • LCS047
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Alloy steel Loadcell (พร้อมขา 1t) (สแตนเลส) รุ่น D8C-1t ยี่ห้อ ZEMIC product icon
  5400.00 ฿
 • LCS048
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Alloy steel Loadcell (พร้อมขา 2t) (สแตนเลส) รุ่น D8C-2t ยี่ห้อ ZEMIC product icon
  5400.00 ฿
 • LCS049
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Alloy steel Loadcell (พร้อมขา 2.5t) (สแตนเลส) รุ่น D8C-2.5t ยี่ห้อ ZEMIC product icon
  4350.00 ฿
 • LCS050
  อะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Alloy steel Loadcell (พร้อมขา 5t) (สแตนเลส) รุ่น D8C-5t ยี่ห้อ ZEMIC product icon
  6350.00 ฿
 • LCS051
  จอแสดงน้ำหนักสำหรับเครื่องชั่งแขวน (แบบไร้สาย) ยี่หัอ Tiger รุ่น TC-01i product icon
  19000.00 ฿
 • LCS052
  อะไหล่เครื่องชั่ง เครื่องปริ้นสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องปริ้นผ่านคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ TIGER รุ่น TP-01 product icon
  15500.00 ฿