• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > สินค้ามาใหม่
 • BAL698
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 100kg ค่าละเอียด 10g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 40x50cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-EA4050-100Kg (จีน) product icon
  5900.00 ฿
 • BAL699
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 150kg ค่าละเอียด 10g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 40x50cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-EA4050-150Kg (จีน) product icon
  5900.00 ฿
 • BAL700
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 150kg ค่าละเอียด 10g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 50x60cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-EA5060-150Kg (จีน) product icon
  7500.00 ฿
 • BAL701
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 300kg ค่าละเอียด 20g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 50x60cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-EA5060-300Kg (จีน) product icon
  7500.00 ฿
 • BAL702
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500kg ค่าละเอียด 50g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 60x70cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-PB6070-500Kg (จีน) product icon
  8700.00 ฿
 • BAL703
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500kg ค่าละเอียด 50g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 60x80cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-LB6080-500Kg (จีน) product icon
  10000.00 ฿
 • BAL704
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500kg ค่าละเอียด 50g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 80x80cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-PB8080-500Kg (จีน) product icon
  13000.00 ฿
 • BAL705
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 30kg ค่าละเอียด 5g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 300x400cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น T7-EA3040-30kg (จีน) product icon
  5900.00 ฿
 • BAL706
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 60kg ค่าละเอียด 10g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 400x500cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น T7-EA4050-60kg (จีน) product icon
  6200.00 ฿
 • BAL707
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 100kg ค่าละเอียด 10g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 400x500cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น T7-EA4050-100kg (จีน) product icon
  6200.00 ฿
 • BAL708
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 150kg ค่าละเอียด 10g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 400x500cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น T7-EA4050-150kg (จีน) product icon
  6200.00 ฿
 • BAL709
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 150kg ค่าละเอียด 10g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 500x600cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น T7-EA5060-150kg (จีน) product icon
  7800.00 ฿
 • BAL710
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 300kg ค่าละเอียด 20g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 500x600cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น T7-EA5060-300kg (จีน) product icon
  7800.00 ฿
 • BAL711
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500kg ค่าละเอียด 50g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 600x700cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น A12E-PB6070-500Kg (จีน) product icon
  9500.00 ฿
 • BAL712
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500kg ค่าละเอียด 50g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 600x800cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่นT7-EA6080-500kg (จีน) product icon
  11000.00 ฿
 • BAL713
  เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้น 500kg ค่าละเอียด 50g แท่นชั่งเป็นเหล็กฝาครอบเป็นสเเตนเลสขนาด 800x800cm ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น T7-EA8080-500kg (จีน) product icon
  13500.00 ฿
 • BFT004
  เครื่องวัดน้ำมันเบรค เครื่องเช็คน้ำมันเบรค DY23B ABS Handheld Car Brake Fluid Oil Tester Pen Automotive Detector Tool product icon
  1100.00 ฿
 • CIW006
  ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน พิกัด 5 กิโลกรัม สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ไม่มีกล่องบรรจุ product icon
  550.00 ฿
 • CIW007
  ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน พิกัด 10 กิโลกรัม สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ไม่มีกล่องบรรจุ product icon
  850.00 ฿
 • CIW008
  ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน พิกัด 20 กิโลกรัม สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ไม่มีกล่องบรรจุ product icon
  1500.00 ฿
 • CIW009
  ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน พิกัด 50 กิโลกรัม สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ไม่มีกล่องบรรจุ product icon
  3800.00 ฿
 • CIW010
  ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน พิกัด 100 กิโลกรัม สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ไม่มีกล่องบรรจุ product icon
  7000.00 ฿
 • CIW011
  ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน พิกัด 200 กิโลกรัม สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ไม่มีกล่องบรรจุ product icon
  12000.00 ฿
 • CIW012
  ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน พิกัด 500 กิโลกรัม สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ไม่มีกล่องบรรจุ product icon
  30000.00 ฿