• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > สินค้ามาใหม่
 • PRR025
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 60X80cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT LB6080 product icon
  15000.00 ฿
 • PRR026
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 600Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 60X80cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT LB6080 product icon
  15000.00 ฿
 • PRR027
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 600Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 70X80cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT LB7080 product icon
  15500.00 ฿
 • PRR028
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 600Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 80X80cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT LB8080 product icon
  18000.00 ฿
 • PRR029
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 1000Kg ความละเอียด 100g ขนาดแท่นชั่ง 80X80cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT LB8080 product icon
  18000.00 ฿
 • PRR030
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 600Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 100X100cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT PB1010 product icon
  19000.00 ฿
 • PRR031
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์57mm ในตัว พิกัด 1000Kg ความละเอียด 100g ขนาดแท่นชั่ง 100X100cm ยี่ห้อ AWENUE รุ่น AWPT PB1010 product icon
  19000.00 ฿
 • PRR032
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น15Kg ความละเอียด 1g ขนาดแท่นชั่ง 30X40cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-3040-15KG (ไต้หวัน) product icon
  16000.00 ฿
 • PRR033
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น30Kg ความละเอียด 2g ขนาดแท่นชั่ง 30X40cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-3040-30KG (ไต้หวัน) product icon
  16000.00 ฿
 • PRR034
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60Kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 30X40cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-3040-60KG (ไต้หวัน) product icon
  16000.00 ฿
 • PRR035
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 30X40cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-3040-150KG (ไต้หวัน) (ไม่ผ่านตรวจรับรอง) product icon
  16000.00 ฿
 • PRR036
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น30Kg ความละเอียด 2g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-4050-30KG (ไต้หวัน) product icon
  17000.00 ฿
 • PRR037
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60Kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-4050-60KG (ไต้หวัน) product icon
  17000.00 ฿
 • PRR038
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-4050-150KG (ไต้หวัน) product icon
  17000.00 ฿
 • PRR039
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 40x50cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-4050-300KG (ไต้หวัน) product icon
  17000.00 ฿
 • PRR040
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60Kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-5060-60KG (ไต้หวัน) product icon
  18000.00 ฿
 • PRR041
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-5060-150KG (ไต้หวัน) product icon
  18000.00 ฿
 • PRR042
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-5060-300KG (ไต้หวัน) product icon
  18000.00 ฿
 • PRR043
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 50x60cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-5060-500KG (ไต้หวัน) product icon
  18000.00 ฿
 • PRR044
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น60Kg ความละเอียด 5g ขนาดแท่นชั่ง 60x80cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-6080-60KG (ไต้หวัน) product icon
  21000.00 ฿
 • PRR045
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 60x80cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-6080-150KG (ไต้หวัน) product icon
  21000.00 ฿
 • PRR046
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น300Kg ความละเอียด 20g ขนาดแท่นชั่ง 60x80cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-6080-300KG (ไต้หวัน) product icon
  21000.00 ฿
 • PRR047
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น500Kg ความละเอียด 50g ขนาดแท่นชั่ง 60x80cm. ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-6080-500KG (ไต้หวัน) product icon
  21000.00 ฿
 • PRR048
  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น150Kg ความละเอียด 10g ขนาดแท่นชั่ง 80x80cm ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI02P-8080-150KG (ไต้หวัน) product icon
  23000.00 ฿