• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > สินค้ามาใหม่
 • NUM076
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 3kg ความละเอียด 0.1g ขนาดแท่นชั่ง 228x294mm ยี่ห้อ T-BOSS รุ่น TBS-CC product icon
  3700.00 ฿
 • NUM077
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 6kg ความละเอียด 0.2g ขนาดแท่นชั่ง 228x294mm ยี่ห้อ T-BOSS รุ่น TBS-CC product icon
  3700.00 ฿
 • NUM078
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 15kg ความละเอียด 0.5g ขนาดแท่นชั่ง 228x294mm ยี่ห้อ T-BOSS รุ่น TBS-CC product icon
  3700.00 ฿
 • NUM079
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 30kg ความละเอียด 1g ขนาดแท่นชั่ง228x294mm ยี่ห้อ T-BOSS รุ่น TBS-CC product icon
  3700.00 ฿
 • NUM084
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 3kg ความละเอียด 0.1g ขนาดแท่นชั่ง 320x240mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCA II-3K (ไต้หวัน) product icon
  8500.00 ฿
 • NUM085
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 6kg ความละเอียด 0.2g ขนาดแท่นชั่ง 320x240mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCA II-6K (ไต้หวัน) product icon
  8500.00 ฿
 • NUM086
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 15kg ความละเอียด 0.5g ขนาดแท่นชั่ง 320x240mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCA II-15K (ไต้หวัน) product icon
  8500.00 ฿
 • NUM087
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 30kg ความละเอียด 1g ขนาดแท่นชั่ง 320x240mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCA II-30K (ไต้หวัน) product icon
  8500.00 ฿
 • NUM088
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 60kg ความละเอียด 1g ขนาดแท่นชั่ง 320x240mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCA II-60K (ไต้หวัน) product icon
  8500.00 ฿
 • NUM089
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 1.5kg ความละเอียด 0.1g ขนาดแท่นชั่ง 294x228mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCL II-1.5k (ไต้หวัน) product icon
  7900.00 ฿
 • NUM090
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 3kg ความละเอียด 0.2g ขนาดแท่นชั่ง 294x228mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCL II-3k (ไต้หวัน) product icon
  7900.00 ฿
 • NUM091
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 6kg ความละเอียด 0.5g ขนาดแท่นชั่ง 294x228mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCL II- 6k (ไต้หวัน) product icon
  7900.00 ฿
 • NUM092
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 7.5kg ความละเอียด 0.5g ขนาดแท่นชั่ง 294x228mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCL II-7.5k (ไต้หวัน) product icon
  7900.00 ฿
 • NUM093
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 15kg ความละเอียด 1g ขนาดแท่นชั่ง 294x228mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCL II-15k (ไต้หวัน) product icon
  7900.00 ฿
 • NUM094
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 30kg ความละเอียด 2g ขนาดแท่นชั่ง 294x228mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCL II-30k (ไต้หวัน) product icon
  7900.00 ฿
 • NUM095
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 3kg ความละเอียด 0.2g ขนาดแท่นชั่ง 310x225mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCO -3K (ไต้หวัน) product icon
  6500.00 ฿
 • NUM096
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 6kg ความละเอียด 0.2g ขนาดแท่นชั่ง 310x225mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCO -6K (ไต้หวัน) product icon
  6500.00 ฿
 • NUM097
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 15kg ความละเอียด 1g ขนาดแท่นชั่ง 310x225mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCO -15K (ไต้หวัน) product icon
  6500.00 ฿
 • NUM098
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 30kg ความละเอียด 1g ขนาดแท่นชั่ง 310x225mm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCO -30K (ไต้หวัน) product icon
  6500.00 ฿
 • NUM099
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 3kg ความละเอียด 0.1g ขนาดแท่นชั่ง 33.4x24.5cm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCE-Series (ไต้หวัน) product icon
  8500.00 ฿
 • NUM100
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 6kg ความละเอียด 0.2g ขนาดแท่นชั่ง 33.4x24.5cm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCE-Series (ไต้หวัน) product icon
  8500.00 ฿
 • NUM101
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 15kg ความละเอียด 0.5g ขนาดแท่นชั่ง 33.4x24.5cm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCE-Series (ไต้หวัน) product icon
  8500.00 ฿
 • NUM102
  เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 30kg ความละเอียด 0.001kg ขนาดแท่นชั่ง 33.4x24.5cm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JCE-Series (ไต้หวัน) product icon
  8500.00 ฿
 • NUM103
  เครื่องชั่งนับจำนวน 30kg ความละเอียด0.002kg ขนาดแท่นชั่ง30x40cm ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JWI-3000C (ไต้หวัน) product icon
  8500.00 ฿