• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > สินค้ามาใหม่
 • NUM023
  เครื่องชั่งนับจำนวน 3kg ความละเอียด0.1g จานชั่งสแตนเลส 30.6 x 22.2cm ยี่ห้อ CAS รุ่น EC-3 (เกาหลี) product icon
  9900.00 ฿
 • NUM024
  เครื่องชั่งนับจำนวน 6kg ความละเอียด0.2g จานชั่งสแตนเลส 30.6 x 22.2cm ยี่ห้อ CAS รุ่น EC-6 (เกาหลี) product icon
  9900.00 ฿
 • NUM025
  เครื่องชั่งนับจำนวน 15kg ความละเอียด0.5g จานชั่งสแตนเลส 30.6 x 22.2cm ยี่ห้อ CAS รุ่น EC-15 (เกาหลี) product icon
  9900.00 ฿
 • NUM026
  เครื่องชั่งนับจำนวน 30kg ความละเอียด1g จานชั่งสแตนเลส 30.6 x 22.2cm ยี่ห้อ CAS รุ่น EC-30 (เกาหลี) product icon
  9900.00 ฿
 • NUM027
  เครื่องชั่งนับจำนวน 15kg ความละเอียด1g ขนาดแท่นชั่ง30x40cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-15-3040 (เกาหลี) product icon
  11500.00 ฿
 • NUM028
  เครื่องชั่งนับจำนวน 30kg ความละเอียด2g ขนาดแท่นชั่ง30x40cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB- 30-3040 (เกาหลี) product icon
  11500.00 ฿
 • NUM029
  เครื่องชั่งนับจำนวน 60kg ความละเอียด5g ขนาดแท่นชั่ง30x40cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB- 60-3040 (เกาหลี) product icon
  11500.00 ฿
 • NUM030
  เครื่องชั่งนับจำนวน 150kg ความละเอียด10g ขนาดแท่นชั่ง30x40cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-150-3040 (เกาหลี) product icon
  11500.00 ฿
 • NUM031
  เครื่องชั่งนับจำนวน 60kg ความละเอียด5g ขนาดแท่นชั่ง30x40cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB- 60-3040 (เกาหลี) product icon
  12000.00 ฿
 • NUM037
  เครื่องชั่งนับจำนวน 150kg ความละเอียด10g ขนาดแท่นชั่ง50x60cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-150-506 (เกาหลี) product icon
  14500.00 ฿
 • NUM042
  เครื่องชั่งนับจำนวน 500kg ความละเอียด50g ขนาดแท่นชั่ง60x80cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-500-6080 (เกาหลี) product icon
  17000.00 ฿
 • NUM043
  เครื่องชั่งนับจำนวน 150kg ความละเอียด10g ขนาดแท่นชั่ง80x80cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-150-8080 (เกาหลี) product icon
  19000.00 ฿
 • NUM044
  เครื่องชั่งนับจำนวน 300kg ความละเอียด10g ขนาดแท่นชั่ง80x80cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-300-8080 (เกาหลี) product icon
  19000.00 ฿
 • NUM045
  เครื่องชั่งนับจำนวน 500kg ความละเอียด50g ขนาดแท่นชั่ง80x80cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-500-8080 (เกาหลี) product icon
  19000.00 ฿
 • NUM046
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 500kg ความละเอียด50g ขนาดแท่นชั่ง100x100cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-500-1010 (เกาหลี) product icon
  22000.00 ฿
 • NUM047
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 1000kg ความละเอียด100g ขนาดแท่นชั่ง100x100cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-1T-1010 (เกาหลี) product icon
  22000.00 ฿
 • NUM048
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 2000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง100x100cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-2T-1010 (เกาหลี) product icon
  22000.00 ฿
 • NUM049
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 3000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง100x100cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-3T-1010 (เกาหลี) product icon
  22000.00 ฿
 • NUM050
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 500kg ความละเอียด50g ขนาดแท่นชั่ง120x120cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-500-1212 (เกาหลี) product icon
  23500.00 ฿
 • NUM051
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 1000kg ความละเอียด100g ขนาดแท่นชั่ง120x120cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-1T-1212 (เกาหลี) product icon
  23500.00 ฿
 • NUM052
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 2000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง120x120cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-2T-1212 (เกาหลี) product icon
  23500.00 ฿
 • NUM053
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 3000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง120x120cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-3T-1212 (เกาหลี) product icon
  23500.00 ฿
 • NUM054
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 500kg ความละเอียด50g ขนาดแท่นชั่ง150x150cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-500-1515 (เกาหลี) product icon
  25500.00 ฿
 • NUM055
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 1000kg ความละเอียด100g ขนาดแท่นชั่ง150x150cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-1T-1515 (เกาหลี) product icon
  25500.00 ฿