• Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > สินค้ามาใหม่
 • NUM023
  เครื่องชั่งนับจำนวน 3kg ความละเอียด0.1g จานชั่งสแตนเลส 30.6 x 22.2cm ยี่ห้อ CAS รุ่น EC-3 (เกาหลี) product icon
  9900.00 ฿
 • NUM024
  เครื่องชั่งนับจำนวน 6kg ความละเอียด0.2g จานชั่งสแตนเลส 30.6 x 22.2cm ยี่ห้อ CAS รุ่น EC-6 (เกาหลี) product icon
  9900.00 ฿
 • NUM025
  เครื่องชั่งนับจำนวน 15kg ความละเอียด0.5g จานชั่งสแตนเลส 30.6 x 22.2cm ยี่ห้อ CAS รุ่น EC-15 (เกาหลี) product icon
  9900.00 ฿
 • NUM026
  เครื่องชั่งนับจำนวน 30kg ความละเอียด1g จานชั่งสแตนเลส 30.6 x 22.2cm ยี่ห้อ CAS รุ่น EC-30 (เกาหลี) product icon
  9900.00 ฿
 • NUM046
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 500kg ความละเอียด50g ขนาดแท่นชั่ง100x100cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-500-1010 (เกาหลี) product icon
  22000.00 ฿
 • NUM047
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 1000kg ความละเอียด100g ขนาดแท่นชั่ง100x100cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-1T-1010 (เกาหลี) product icon
  22000.00 ฿
 • NUM048
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 2000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง100x100cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-2T-1010 (เกาหลี) product icon
  22000.00 ฿
 • NUM049
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 3000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง100x100cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-3T-1010 (เกาหลี) product icon
  22000.00 ฿
 • NUM050
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 500kg ความละเอียด50g ขนาดแท่นชั่ง120x120cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-500-1212 (เกาหลี) product icon
  23500.00 ฿
 • NUM051
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 1000kg ความละเอียด100g ขนาดแท่นชั่ง120x120cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-1T-1212 (เกาหลี) product icon
  23500.00 ฿
 • NUM052
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 2000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง120x120cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-2T-1212 (เกาหลี) product icon
  23500.00 ฿
 • NUM053
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 3000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง120x120cm. ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-3T-1212 (เกาหลี) product icon
  23500.00 ฿
 • NUM054
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 500kg ความละเอียด50g ขนาดแท่นชั่ง150x150cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-500-1515 (เกาหลี) product icon
  25500.00 ฿
 • NUM055
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 1000kg ความละเอียด100g ขนาดแท่นชั่ง150x150cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-1T-1515 (เกาหลี) product icon
  25500.00 ฿
 • NUM056
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 2000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง150x150cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-2T-1515 (เกาหลี) product icon
  25500.00 ฿
 • NUM057
  เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งพื้น 3000kg ความละเอียด200g ขนาดแท่นชั่ง150x150cm ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB-3T-1515 (เกาหลี) product icon
  25500.00 ฿
 • NUM058
  เครื่องชั่งนับจำนวน 3kg ความละเอียด0.5g ขนาดแท่นชั่ง30x21cm. ยี่ห้อ AND รุ่น HC-3Ki (ญี่ปุ่น) product icon
  14500.00 ฿
 • NUM059
  เครื่องชั่งนับจำนวน 6kg ความละเอียด1g ขนาดแท่นชั่ง30x21cm. ยี่ห้อ AND รุ่น HC-6Ki (ญี่ปุ่น) product icon
  14500.00 ฿
 • NUM060
  เครื่องชั่งนับจำนวน 15kg ความละเอียด2g ขนาดแท่นชั่ง30x21cm. ยี่ห้อ AND รุ่น HC-15Ki (ญี่ปุ่น) product icon
  14500.00 ฿
 • NUM061
  เครื่องชั่งนับจำนวน 30kg ความละเอียด5g ขนาดแท่นชั่ง30x21cm. ยี่ห้อ AND รุ่น HC-30Ki (ญี่ปุ่น) product icon
  14500.00 ฿
 • NUM062
  เครื่องชั่งนับจำนวน 500g ความละเอียด0.05g ขนาดแท่นชั่ง20.5x15.2cm. ยี่ห้อ AND รุ่น FC-500I (ญี่ปุ่น) product icon
  35000.00 ฿
 • NUM063
  เครื่องชั่งนับจำนวน 1000g ความละเอียด0.1g ขนาดแท่นชั่ง20.5x15.2cm. ยี่ห้อ AND รุ่น FC- 1000I (ญี่ปุ่น) product icon
  35000.00 ฿
 • NUM064
  เครื่องชั่งนับจำนวน 2000g ความละเอียด0.2g ขนาดแท่นชั่ง30x28cm. ยี่ห้อ AND รุ่น FC-2000I (ญี่ปุ่น) product icon
  36000.00 ฿
 • NUM065
  เครื่องชั่งนับจำนวน 5000g ความละเอียด0.5g ขนาดแท่นชั่ง30x28cm. ยี่ห้อ AND รุ่น FC-5000i (ญี่ปุ่น) product icon
  36000.00 ฿